กิจกรรม : โครงการลดขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลละแอโครงการลดขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ ส่งเสริมลดปริมาณขยะ การท้ิง การคัดแยกขยะ การกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์ประสานงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลละแอ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563    อ่าน 104 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**