กิจกรรม : โครงการการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด :
     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ จัดโครงการการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตําบลละแอ จึงได้เห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง ซึ่งจะ เป็นกลไกที่สําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยได้ยึดถือหรือมี ความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารจึงได้ดําเนินการจัดทําโครงการการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ
Slot Deposit Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563    อ่าน 124 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**