แบบคำร้อง / คำขอต่าง ๆ ของ อบต.ละแอ
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน / ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร 16 พ.ย. 2563
2 แบบคำขอลทะเบียนรับงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 16 พ.ย. 2563
3 แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร 16 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1