ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Improving Thailand’s Prevent Measures on Curruption)
   
 
    สำนักงาน ป.ป.ช. จัดอบรมโครงการพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย (Improving Thailand’s Prevention Measures on Corruption) ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP) กำหนดจัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และทาง Fanpage สำนักงาน ป.ป.ช. โดยผู้เข้าร่วมการอบรมที่ผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตรทางออนไลน์ ในการนี้ อบต.ละแอ ได้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว และผ่านการทดสอบดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2563