ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ เรื่องการกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.25555
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มกราคม. 2561