ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลในแต่ละหมู่บ้านเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลทรงคุณค่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับตำบล จำนวน 11 ราย เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการศึกษาของเด็กเยาวชนและบุคคลที่สนใจต่อไป
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2563