ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%
   
 
   ด้วยจังหวัดยะลาได้กำหนดให้การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% เป็นวาระจังหวัดที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดำเนินการ จึงกำหนดมาตรการเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ขอร่วมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% และเชิญชวนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฏหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุและและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2563