ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์วันรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละแอและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ
   
 
   รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (ห้องประชุมใหม่) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ โทร 073 - 299927 ต่อ 12
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2564