ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
     
ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง มาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563