การโอนงบประมาณ
     
การโอนงบประมาณ การโอนงบประมาณรายจ่ายข้ามหมวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2563