ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
         

จุดชมวิว KBY ทะเลหมอก ของตำบลละแอ
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลละแอ
อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

 

พนักงานส่วนตำบลละแอ และทีมงานสำรวจเส้นทางล่องแก่ง
ยะลาอิควีนปาร์ค ของตำบลละแอ